Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


25.května 2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrcké energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 1.6.2023 od 8:00 do 1.6.2023 13:30.

07.května 2023
Úplná uzavírka mostu na místní komunikaci

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Oznamujeme občanům, že ve dnech 29.5.2023 až 30.6.2023 bude úplná uzavírka mostu na místní komunikaci z důvodu jeho rekonstrukce. Podrobnosti viz. příloha.

29.března 2023
Uzavírka silnice č. II/152 ul. K Ráji v Jaroměřicích nad Rokytnou

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb povoluje žadateli úplnou uzavírku silnice č. II/152 ul. K Ráji v Jaroměřicích nad Rokytnou z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 152-019 a silnice v rámci akcí: „ II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152-019“ a „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, 2. etapa“. Podrobnosti viz. příloha.

20.ledna 2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Příštpo oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, že v katastrálním území Příštpo obce Příštpo bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2023 přibližně do 30.4.2026.

29.prosince 2022
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2023, schválený střednědobý výhled na roky 2024-2028, schválená rozpočtová opatření roku 2023 a schválený závěrečný účet za rok 2022 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo

31.prosince 2021
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů

Obez Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2022, schválený střednědobý výhled na roky 2020-2024, schválená rozpočtová opatření roku 2022 a schválený závěrečný účet za rok 2021 jsou nebo budou v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách obce Příštpo na adrese http://www.pristpo.eu. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Příštpo, Příštpo č.57, v úředních hodinách.

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf