Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


20.března 2023
Modernizace požárního vybavení JPO v obci Příštpo

Modernizací požárního vybavení JPO v obci Příštpo se zvýšila akceschopnost jednotky. Poskytnutá dotace pomohla k tomuto nákupu.

20.ledna 2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Příštpo oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, že v katastrálním území Příštpo obce Příštpo bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2023 přibližně do 30.4.2026.

01.ledna 2023
Nákup stroje pro lesní hospodářství

Pro efektivnější hospodaření na lesních pozemcích, koupila Obec Příštpo štěpkovač, který využívá ke zpracování klestu. Poskytnutá dotace pomohla k tomuto nákupu.
Příloha: publicita les.pdf

29.prosince 2022
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2023, schválený střednědobý výhled na roky 2024-2028, schválená rozpočtová opatření roku 2023 a schválený závěrečný účet za rok 2022 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo

31.prosince 2021
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů

Obez Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2022, schválený střednědobý výhled na roky 2020-2024, schválená rozpočtová opatření roku 2022 a schválený závěrečný účet za rok 2021 jsou nebo budou v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách obce Příštpo na adrese http://www.pristpo.eu. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Příštpo, Příštpo č.57, v úředních hodinách.

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf