Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


29.prosince 2023
Oznámení podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2024, schválený střednědobý výhled na rok 2024-2028, schválená rozpočtová opatření roku 2024 a schválený závěrečný účet za rok 2023 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo na adrese www.pristpo.eu. Do listinné podoby výše uvedných dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Příštpo, Příštpo 57, v úředních hodinách.

20.ledna 2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Příštpo oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, že v katastrálním území Příštpo obce Příštpo bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2023 přibližně do 30.4.2026.

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf