Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Současné zastupitelstvo obce Příštpo

Na základě voleb od zastupitelstev obcí, které proběhly ve dnech 10.10. -  11.10.2014 byli zvoleni tito kandidáti:

Jméno Funkce
Antonín Vítámvás starosta obce
Marie Karšulínová místostarostka obce
Petr Bartés člen zastupitelstva
Milan Karšulín člen zastupitelstva
Zbyněk Krupica člen zastupitelstva
Ing. Milan Švejda člen zastupitelstva
Jiří Vlček člen zastupitelstva