Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Současné zastupitelstvo obce Příštpo

Na základě voleb od zastupitelstev obcí, které proběhly ve dnech 10.10. -  11.10.2014 byli zvoleni tito kandidáti:

Jméno Funkce
Antonín Vítámvás starosta obce
Marie Karšulínová místostarostka obce
Petr Bartés člen zastupitelstva
Dagmar Brandlová členka zastupitelstva
Ing. Pavla Nemeškalová členka zastupitelstva
Josef Špaček člen zastupitelstva
Mgr. Kateřina Špačková členka zastupitelstva