Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


23.listopadu 2018
Návrh územního plánu Příštpo

Návrh územního plánu Příštpo je zveřejněn od 23.11.2018 do 10.1.2019.
Příloha: územní plán.pdf

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

09.dubna 2018
Oznámení - Svazek obcí pro komunální služby

Oznamujeme, že dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku zveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet, rozpočtové provizorium a schválená rozpočtová opatření. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu: http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/ V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.

03.ledna 2018
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2018, schválený střednědobý výhled na rok 2016-2020, schválená rozpočtová opatření roku 2018 a schválený záverečný účet za rok 2017 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo.
Příloha: Document (170).pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf