Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


11.prosince 2017
ROKYTNÁ-ekologický mikroregion

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018, schválený závěrečný účet za rok 2017 a schválená pravidla rozpočtového provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty

12.července 2017
Zákaz napouštění bazénů, mytí automobilů a zalévaní zahrad, trávníků pitnou vodou z obecního vodovod

Obec Příštpo zakazuje z důvodu nedostatečného množství vody ve vrtu (pokles hladiny o 30m) napouštění bazénů, mytí automobilů a zalévání zahrad, trávníků pitnou vodou z obecního vodovodu. Pokud dojdou zásoby vody, bude Příštpo odkázáno na dodávku pitné vody z cisterny. Zákaz platí do odovolání obecním úřadem.

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf

20.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2017, schválený střednědobý výhled na roky 2016-2020 a schválená rozpočtová opatření roku 2017 a schválený závěrečný účet za rok 2016 jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo.
Příloha: oznameni.pdf