Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


20.ledna 2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Příštpo oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, že v katastrálním území Příštpo obce Příštpo bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2023 přibližně do 30.4.2026.

29.prosince 2022
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2023, schválený střednědobý výhled na roky 2024-2028, schválená rozpočtová opatření roku 2023 a schválený závěrečný účet za rok 2022 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo

20.dubna 2022
Oznámení o uveřejnění

Oznamujeme, že dle zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku zveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.

11.dubna 2022
Rozbor vody

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1485/2022

31.prosince 2021
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů

Obez Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2022, schválený střednědobý výhled na roky 2020-2024, schválená rozpočtová opatření roku 2022 a schválený závěrečný účet za rok 2021 jsou nebo budou v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách obce Příštpo na adrese http://www.pristpo.eu. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Příštpo, Příštpo č.57, v úředních hodinách.

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf