Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


11.ledna 2018
Vážení vlastníci a nájemci lesa

Odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč, pověřený výkonem státní správy lesů, připomíná, že Ministerstvo zemědělství České republiky vydalo 7. listopadu 2017 opatřední obecné povahy, kterým nařizuje vlsatníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých vzniklých ke dni účinnosti (22.11.2017) tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf

20.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2017, schválený střednědobý výhled na roky 2016-2020 a schválená rozpočtová opatření roku 2017 a schválený závěrečný účet za rok 2016 jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo.
Příloha: oznameni.pdf